Dotace

RADA MĚSTA MIMOŇ SCHVÁLILA DNE 25.09.2017 USNESENÍM R17/794 VYHLÁŠENÍ VÝZEV NA ROK 2018 Z DOTAČNÍHO FONDU MĚSTA MIMOŇ:

Výzva č. 1 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 2 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 4 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výzva č. 8 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Výzva č. 10 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ

 

RADA MĚSTA MIMOŇ SCHVÁLILA DNE 15.05.2017 VYHLÁŠENÍ II. KOLA VÝZEV NA ROK 2017 Z DOTAČNÍHO FONDU MĚSTA MIMOŇ:

Výzva č. 1 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výzva č. 7 – PROGRAM V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Výzva č. 8 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Výzva č. 10 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ

 

RADA MĚSTA MIMOŇ SCHVÁLILA DNE 07.12.2016 VYHLÁŠENÍ VÝZEV NA ROK 2017 Z DOTAČNÍHO FONDU MĚSTA MIMOŇ:

Výzva č. 1 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 2 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 4 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výzva č. 7 – PROGRAM V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Výzva č. 8 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Výzva č. 10 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ

 

 

Dotační fond města Mimoň

1.  Statut Dotačního fondu města Mimoň, vice zde.,  aktualizovaný statut ze dne 14.12.2017

2. Pravidla pro poskytování dotací z programu, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o dotaci z programu města Mimoň – pdf, doc.

Příloha č. 3 – Vyúčtování dotace z programu města Mimoň – pdf, doc

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného z programu – pdf, doc.

Příloha č. 5 – Zásady pro poskytování dotací na podporu výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (katastr Mimoň a Vranov pod Ralskem)

žádost o poskytnutí dotace na podporu výstavby rodinných domů – pdf, doc.

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

3. Pravidla pro poskytování individuálních dotací, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci

Příloha č. 3 – Vyúčtování individuální dotace

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného individuální dotací

Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

ROK 2016

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Jan a Petra Maslenovi

Veřejnoprávní smlouva – Jiří a Libuše Pittnerovi

Veřejnoprávní smlouva – Radim a Kateřina Barvíkovi

ROK 2017

Veřejnoprávní smlouva – Tomáš Petruk a Dana Petruková

Veřejnoprávní smlouva – Martin Štrumfa a Dana Štrumfová

Veřejnoprávní smlouva – Vladislav a Miriam Kracíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

ROK 2018

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Darovací smlouva – KOMPAKT spol. s.r.o.

Darovací smlouva – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – LAMPA, z.s.
 

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2016

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2017

 

Komentáře jsou zakázány.